تبلیغات
« ستاد سراوان » - آغاز به‌ کار کنگره جدید امریکا + تصویر
  یکصد و چهاردهمین کنگره آمریکا  با اکثریت جمهوریخواه روز سه شنبه ششم ژانویه کار خود را آغاز کرد.

جمهوریخواهان که اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا را در دست داشتند با به دست آوردن ۵۴ کرسی در مقابل ۴۶ کرسی دموکراتها و مستقل‌ها در انتخابات نوامبر گذشته، اکثریت مجلس سنا را نیز به دست آوردند.

ترکیب کنگره جدید که از دیروز آغاز به کار کرد را متنوع ترین کنگره تاریخ آمریکا دانسته‌اند. در این کنگره رکورد حضور زنان با 104 نماینده در مقابل 430 نماینده مرد شکسته شد. «میا لاو» اولین نماینده زن سیاهپوست تاریخ حزب جمهوریخوا در مجلس نمایندگان آمریکا شد؛ در کنگره جدید 46 نماینده سیاه پوست وجود دارند.

تعداد نمایندگان هیسپانیک( دورگه های اسپانیولی) نیز 33 نفر و 12 نماینده نیز  دورگه آسیایی-آمریکایی هستند.

متوسط سن نمایندگان کنگره 57 سال است که مجلس سنا  با متوسط 61 سال مسن تر از مجلس نمایندگان با 57 سال است. میانگین سن دموکرات ها از جمهوری خواهان در هر دو مجلس مسن تر هستند. جوان ترین نماینده 37 سال و مسن ترین 85 سال دارد.
از نظر وابستگی مذهبی اکثریت نمایندگان مسیحی، پروتستان و یا کاتولیک هستند، اما نمایندگانی از دیگر مذاهب نیز در کنگره جدید حضور دارند: 28 نماینده یهودی،2 نفر مسلمان، 2 نفر بودایی و یک نماینده نیز هندو هستند.

از لحاظ زمینه اجتماعی و سابقه کاری، تعداد زیادی از نمایندگان، 184 نفر، حقوقدان هستند. 98 نفر سابقه حضور در ارگان‌های نظامی دارند.  13 نماینده خاستگاه کشاورزی دارند، 27 نفر زمینه بهداشت و پزشکی دارند، 

کنگره آمریکا شامل دو مجلس سنا با یکصد نماینده و مجلس نمایندگان با 435 قانونگذار است که اکنون در هر دو مجلس جمهوریخواهان اکثریت را در دست دارند. عکس های رویترز و اسوشیتدپرس از آغاز به کار کنگره جدید امریکا را در زیر می بینید.

(تصاویر) آغاز به‌کار کنگره جدید امریکا

(تصاویر) آغاز به‌کار کنگره جدید امریکا

(تصاویر) آغاز به‌کار کنگره جدید امریکا

(تصاویر) آغاز به‌کار کنگره جدید امریکا

(تصاویر) آغاز به‌کار کنگره جدید امریکا

(تصاویر) آغاز به‌کار کنگره جدید امریکا

(تصاویر) آغاز به‌کار کنگره جدید امریکا

(تصاویر) آغاز به‌کار کنگره جدید امریکا

(تصاویر) آغاز به‌کار کنگره جدید امریکا

(تصاویر) آغاز به‌کار کنگره جدید امریکا

(تصاویر) آغاز به‌کار کنگره جدید امریکا

(تصاویر) آغاز به‌کار کنگره جدید امریکا

(تصاویر) آغاز به‌کار کنگره جدید امریکا

(تصاویر) آغاز به‌کار کنگره جدید امریکا

(تصاویر) آغاز به‌کار کنگره جدید امریکا

(تصاویر) آغاز به‌کار کنگره جدید امریکا

(تصاویر) آغاز به‌کار کنگره جدید امریکا

(تصاویر) آغاز به‌کار کنگره جدید امریکا

(تصاویر) آغاز به‌کار کنگره جدید امریکا

(تصاویر) آغاز به‌کار کنگره جدید امریکا

(تصاویر) آغاز به‌کار کنگره جدید امریکا


آخرین مطالب
آرشیو مطالب