تبلیغات
« ستاد سراوان » - غده سر طا نی رژیم اسرائیل غاصب ، حذف یا باید معا لجه شود

  امام جمعه شهرستان مرزی سراوان :

 


حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا دهقان در خطبه های نماز جمعه ابتدانمازگزاران را به رعایت تقوای الهی توصیه و سفارش نمودند و در ادامه با اشاره به آ یات قرآنی سوره 108 انعام افزودند : به مشرکین دشنام ندهید تا سبب شود آنان نیز ندانسته به خدای شما نسبت و دشنام دهند . دین مبین اسلام همواره مردم را از راه استدلال و منطق دعوت به اسلامن می نماید ، نه از راه اکراه و اجبار و به زور و فشار و تهدید نمی توانیم یک تفکر و اندیشه و اعتقاد را به قلب دیگر وارد کرد .و توصیه اسلام به ترک دشنام دادن است و حتی در آیه شریفه 108 سوره انعام آمده است که جمعی از مومنان بر اثر ناراحتی شد ید از مسائل بت پرستی گاهی بت های مشرکان را با ناسزا می گرفتند و دشنام می دادند که در قرآن صریحا" نهی کرده و رعا یت اصول ادب و نزاکت در بیان را متذکر شده است . وی تصریح کرد : حساب لعن و نفرین و برائت از حساب دشنام و ناسزا گفتن جدا ست ، لعن و برائت در واقع بیا نگر اظهار موضوع ما ، در برابر ستمگران و مشرکان است که بیزاری خود را از راه آنان اعلام می کنیم . و قرآن سه عوامل را منع کرده است 1- کاری که سبب کشیده شدن دیگران به گناه و حرام شود ، حرام است 2-  هر کاری که سبب توهین به مقدسات شود ، حرام است و سوم ناسزاگوئی بروز دشمنی و کینه که باید پرهیز نمود .                                                                                                                                 جمعه 26 دی 93 سالروز فرار شاه خائن از میهن اسلامی است وی در ادامه افزود : شاه ملعون به پیروی از دیکتا توری پدرش و در مسیر استعمارگری برای غر بی ها زمینه را فراهم و مخا لفت های مردمی را سر کوب می نمود و انقلاب به بر کت ایستادگی و شهادت طلبی مردم و امام کشور را ترک نمود و عواملی که باعث زمینه فرار شاه شد 1- حادثه خو نین 17 شهر یور 57 بود تظا هرات تاریخ ساز تاسوعا و عاشورا 57 و سوم روحیه دیکتا توری 4- فقدان اعتماد به نفس به بلند پروازی ، بی اعتقادی مذ هبی ،فساد و هوس رانی ، حیف و میل گسترده بیت المال ، وابستگی به بیگانگان فقدان پا یگاه مردمی ، بیگانه پرستی و ... بود                                                                                                                                                                                                                    

وی یاد و خاطره شهدای فدائیان اسلام در سال 1334 هجری شمسی را گرامی داشتند و افزودند :شهیدان نواب صفوی ، طهما سبی ، برادران واحدی و ذوالقدر از اعضای موثر جمعیت فدائیان اسلام بودند که جهت پیروزی انقلاب اسلامی گذشت و تلاش فراوان نمودند ،ظلم و فساد خا ندان منفور پهلوی و وابستگی آنها به بیگانگان ، حرکت و نهضت را به وجود آورد  نواب صفوی پس از بازداشت و زندان و بعد از دو ماه در روز 26 دی ماه 1334 در دادگاه وی و سه تن از یارانش به اعدام محکوم شد ند . نواب صفوی از شا گردان علامه امینی بود و در محضر بزرگان مکتب غدیر را آموخت .

خطیب جمعه سراوان جنا یات ددمنشانه رژیم جعلی صهیو نیستی با پشتیبا نی های همه جا نبه قدرت های استکباری و دست نشا نده منطقه  در نوار غزه قلب هر انسان را درد مند و جریحه دار کرده است ، هزاران مرد ، زن و کودک بی پناه در وضعیت بعرنج به سر می برند و نمی تواند فر یاد مظلو میت خودشان را اعلام کنند و سکوت  سازمانهای حقوق بشر بین المللی وکشورهای عرب در برابر این جنا یات کا ملا"مشخص است .

امام جمعه سراوان اها نت نفرت انگیز دشمنان اسلام و مذ بوحانه به سا حت نورانی پیا مبر اعظم (ص)  در نشر یه فرانسه و انتشار کار یکاتورتو هین آ میز  در رسا نه های اروپایی و آ مر یکایی  قلب میلیونها مسلمان را جریحه دار نمود و این اها نت تحت عنوان دمکراسی و   آ زادی بیان انجام و متا سفانه" سران کشورهای فرانسه و آ مریکا و برخی کشورهای اروپائی نیز حمایت کردند و اگر خبر نگار ، روز نامه نگارو مجری تلویزیون بر علیه یهود و رژ یم نژاد پرست و غا صب صهیو نیستی سخنی و یا مطلبی می نوشت با او شد یدا"برخورد و حتی از کارش اخراج می کردند و اینگونه حرکات هیج جائی در بین کشورها بین قو میتها ندارند و با ید این غده های سر طا نی حذف و یا معا لجه شوند ، تا شا هد سلامت و امنیت بیشتر در جامعه باشیم                         وی در ادامه تصریح کرد : این حرکات با حمایت و همفکری رژ یم صهیو نیست  صورت گرفته است و متهمان ردیف اول این خیا نت هستند  و انشا ا... آتش این فتنه افکنی دامان خودشان را فرا خواهد گر فت .

امام جمعه سراوان اشاره ای نیز به پا فشاری کشورهای عر بی بر حفظ تو لید اوپک با وجود سقوط قیمت نفت نمود و افزود در آمد کشورهای عرب فقط نفت است و همچنان سر سختانه بر موضع خود در مورد عدم کاهش تولید پا فشاری می کنند .

خطیب جمعه در مورد شغل های کاذب افزود ، شغل های کاذب تلفات جا نی زیادی روزانه می دهد که مردم و سر مایه داران منطقه با کمک دولتمردان در خصوص معیشت شهروندان چاره ای  بنما یند .                                                                وی در خصوص نزول آسمانی بارش ،  این رحمت الهی دعا نمودند

از نیروهای انتظا می و امنیتی و مردمی استان سیستان و بلوچستان در دستگیری عوامل جنا یات تروریستی که با عث  تفرقه افکنی و شهادت جمعی از فر هنگیان منطقه ومولوی جنگی زهی شدند تقدیر شد 

در خاتمه نماز جمعه یاد و خاطره شهدای هفته شهرستان سراوان بنامهای 1- محمد علی جنگی زا ئی در 24/10/62 سرذ باز ارتش در نفت شهر 2- جنگان ایزد خواه در 22/10/ 81  بسیجی در گورنا گان سراوان گرامی داشته شد  انتهای پیام /

 

  آخرین مطالب
آرشیو مطالب