تبلیغات
« ستاد سراوان » - شاه رفت /
تاریخ : شنبه 27 دی 1393
 


در روز 26 دی 1357، شاه پس از سالها ظلم و  جنایت در حق مردم مسلمان ایران، به همراه همسرش، ایران را به سمت مصر ترك كرد، در حالیكه حتی نزدیك ترین حامیان و اربابانش هم از پذیرفتن او امتناع كردند. پس از فرار شاه، ملت با آمدن به خیابان ها و اظهار شادمانی و پخش گل و شیرینی، این پیروزی بزرگ را جشن گرفتند و این زمانی بود كه رژیم پهلوی پس از 50 سال حكومت استبدادی، روزهای پایانی عمر خود را سپری می كرد؛ چنانكه در كمتر از یك ماه پس از فرار شاه، طومار عمر 2500 ساله شاهنشاهی ایران در هم پیچیده شد.


آخرین مطالب
آرشیو مطالب